Informācija par personas datu apstrādi

Mēs ievērojam Jūsu tiesības uz privātumu

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, uzticot mums savus personas datus. Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums ir drošībā. Mums ir svarīgi lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un mūsu privātuma vadlīnijām.

Kādēļ mēs pieprasām personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu saziņas formas pieprasījumus, ziņojumus vai jautājumus. Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai mēs ar Jums varētu sazināties.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai veiktu identifikāciju un saistītu Jūs ar attiecīgo pieteikumu, jautājumu vai pieprasījumu. Tas tiek darīts tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams identificēt Jūsu personu.

Kādus personas datus mēs ievācam?

Personas datu veidi: vārds, uzvārds, kontaktinformācija – e-pasts, tālruņa numurs, IP adrese
Juridiskais pamats: jūsu piekrišana, atzīmējot to saziņas formā.

Glabāšanas laiks: Kamēr jūsu iesniegtais jautājums vai pieteikums ir aktuāls. Kad šis periods ir beidzies un dati nav nepieciešami saziņai, mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus vai samazināsim iespējas Jūs identificēt.

Nosūtot mums savu pieteikumu vai jautājumu, Jūs apliecināt, ka norādītie personas dati ir precīzi un pareizi.

Personas datu izpaušana

Lai ievērotu likumdošanu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc pamatota pieprasījuma. Mums ir tiesības nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas intereses.

Kur mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs rūpējamies lai apstrādātu Jūsu personas datus ES/EEZ valstīs. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Jūsu tiesības

Likumdošana datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi:

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt sarakstu ar Jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības pieprasīt mums veikt labojumus vai papildinājumus.

- Piekrišanas atsaukšana

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei.

Saziņa jautājumu vai neskaidrību gadījumā

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja neesat apmierināts/-a ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt pamatotu sūdzību Datu Valsts inspekcijā.