Garantijas beigu datuma pārbaude

Iespēja pārbaudīt kad ierīcei beidzās garantijas termiņš

[pdb_record]

[pdb_list]

[pdb_single]